Obrazovanje nacionalnih manjina i meduetnički stavovi u Hrvatskoj

U ovom se izvještaju prikazuje dio rezultata istraživačkog projekta Integracijski procesi većine i manjine u etnički mješovitim zajednicama: uloga međuet[1]ničkog kontakta, percipirane prijetnje i socijalnih normi, i to onaj dio koji povezuje manjinsko obrazovanje na jeziku i pismu četiri nacionalne manjine u Hrvatskoj (češke, mađarske, srpske i talijanske) i međuetničke odnose većine i manjina u četiri višeetničke zajednice u Hrvatskoj.

 

Obrazovanje nacionalnih manjina i meduetnički stavovi u Hrvatskoj

Obrazovanje nacionalnih manjina i meduetnički stavovi u Hrvatskoj

Stanje, izazovi, perspektive
Zagreb, 2021

Publikation herunterladen (1,4 MB, PDF-File)

Friedrich-Ebert-Stiftung
Büro Kroatien
 & Slowenien 

Praška 8
10000 Zagreb
Kroatien

+385 1 480 79 70