Publikationen

Matejčić, Barbara; Bosanac, Gordan

The faces of peaceful reintegration

Stories of ordinary people in extraordinary times
Zagreb, 2022

Publikation herunterladen (1,6 MB PDF-File)


Matejčić, Barbara; Bosanac, Gordan

Lica mirne reintegracije

Priče običnih bljudi iz neobičnog vremena
Zagreb, 2022

Publikation herunterladen (1,8 MB PDF-File)


Hrvatsko društvo u vrijeme koronakrize

Godinu dana poslije
Zagreb, 2022

Publikation herunterladen (650 KB, PDF-File)


Piršić, Vjeran

Moja energija, moja sloboda

Kako najjednostavnije napraviti malu fotonaponsku elektranu
Zagreb, 2021

Publikation herunterladen (5 MB, PDF-File)


(Ne)jednakosti u Hrvatskoj

Uvidi u problematiku nejednakosti u hrvatskom društvu povodom 25. obljetnice Zaklade Friedrich Ebert Zagreb
Zagreb, 2021

Publikation herunterladen (860 KB, PDF-File)


Socijalno pravedne klimatske politike

Priručnik s argumentima u prilog pravednom i ekološki svjesnom društvu
Zagreb, 2021

Publikation herunterladen (5,5 MB, PDF-File)


Čorkalo Biruški, Dinka; Blanuša, Nebojša; Kapović, Iva

Grad zarobljen politikom

Kako građani Vukovara vide svoj grad danas?
Zagreb, 2021

Publikation herunterladen (700 KB, PDF-File)


Boromisa, Ana-Maria

Tko će i kako provoditi Europski zeleni plan?

Institucije i koordinacijski mehanizmi u Hrvatskoj
Zagreb, 2021

Publikation herunterladen (480 KB, PDF-File)


Kovačić, Marko

Tako slični, a tako različiti

Usporedba urbanih i ruralnih mladih na temelju nekih aspekata sociopolitičkih karakteristika u 10 zemalja jugoistočne Europe
Zagreb, 2021

Publikation herunterladen (1 MB, PDF-File)


Kovačić, Marko

So similar and yet, so different

A comparison of urban and rural youth in 10 Eastern European countries based on certain aspects of socio-political characteristics
Zagreb, 2021

Publikation herunterladen (3,3 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Büro Kroatien

Praška 8
10000 Zagreb
Kroatien

+385 1 480 79 70

Blickpunkt Kroatien

Blickpunkt Kroatien

Der "Blickpunkt Kroatien" erscheint als Newsletter der Friedrich-Ebert-Stiftung Zagreb viermal jährlich. Er bietet mit Beiträgen und Interviews Hintergrundinformationen und Kommentare zu aktuellen Entwicklungen in der kroatischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Weiter

FES Publikationen weltweit

FES Publikationen weltweit

Alle Publikationen der Friedrich-Ebert-Stiftung in Deutschland sowie im Netzwerk der mehr als 100 Büros weltweit finden Sie auf der deutschen Seite der Friedrich-Ebert-Stiftung. Weiter

nach oben