03.11.2017

Demografski izazovi i migracije u zemljama Europske unije

Ova konferencija želi potaknuti javnu raspravu o demografskim izazovima nakon ulaska u Europsku uniju, kako u Hrvatskoj tako i u nekim drugim zemljama Europe. Usporedit će se i demografski trendovi s onima u Mađarskoj i Bugarskoj, zemljama koje su se suočile sa sličnim promjenama. Nadalje će u okviru konferencije biti predstavljeni i rezultati istraživanja o motivaciji mladih za odlaskom iz Hrvatske, koje su provele istraživačice s Instituta za društvena istraživanja.

FES: Demography and Migration in the EU Member States

Friedrich-Ebert-Stiftung
Croatia & Slovenia
 Office

Praška 8
10000 Zagreb
Hrvatska

+385 1 480 79 70