Zaklada Friedrich Ebert u Zagrebu

Naša misija u Hrvatskoj i Sloveniji 

Zalažemo se za demokratsko, socijalno pravedno i ekološki održivo društvo u Hrvatskoj i Sloveniji. Surađujemo s lijevim snagama, prije svega sa sindikatima, političarima i nevladinim organizacijama. Organiziramo konferencije i seminare, nudimo političko obrazovanje i savjete te promičemo razmjenu i umrežavanje na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.

Glavni ciljevi našeg rada su:

Demokracija i političko obrazovanje

Jačanje demokracije temeljni je cilj Zaklade Friedrich Ebert. Promičemo političko sudjelovanje građana s našim partnerima iz politike, znanosti i civilnog društva uz pomoć inovativnih formata događaja kako bismo se suprotstavili opasnosti rastuće političke apatije. Pomoću javnih događanja i novinarskih aktivnosti dajemo poticaj javnoj raspravi i ukazujemo na nazadovanje vladavine prava. Mladi su nam posebno važni. Kroz politički obrazovni rad jačamo njihovu sposobnost djelovanja za budućnost. Posebno nam je važno umrežavanje političara i političarki, civilnog društva i znanosti za stabilnu demokraciju u srcu Europe.

Potpora sindikatima

FES se zalaže za to da sindikati u Hrvatskoj i Sloveniji nastave učinkovito zastupati interese radnica i radnika i u 21. stoljeću. FES podržava svoje sindikalne partnere u preuzimanju društveno-političke odgovornosti i pronalaženju rješenja za nove izazove i promjene na tržištu rada. Jačanjem sindikata FES doprinosi promicanju socijalne pravde i solidarnosti u Hrvatskoj i Sloveniji te šire. Suradnja se odvija na različitim razinama kao što je pružanje ekspertize, programi osposobljavanja i međunarodno umrežavanje.

Socijalna i ekološka održivost

Posljedice klimatske krize postale su dio naše stvarnosti. FES se zalaže za projekte koji istodobno nude odgovore na ekološka i socijalna pitanja. Naša je vizija: održivi ekonomski sustav s nultom neto stopom emisija i socijalno uključivo društvo u kojem će svi imati šansu za dobar život. Kako bismo postigli te ciljeve, aktivno sudjelujemo u umrežavanju ekoloških nevladinih udruga, lijevo orijentiranih političarki i političara te sindikata, koji će pridonijeti boljoj i pravednijoj budućnosti. Istovremeno u javni diskurs unosimo preporuke za politike zasnovane na rezultatima studija i konferencija te primjerima dobre prakse.

Održavanje mira i sigurnosti

Ulaskom u EU značajno se promijenio međunarodni položaj Hrvatske i Slovenije. Cilj FES-a je podržati obje zemlje u preuzimanju aktivne i konstruktivne uloge u vanjskoj i europskoj politici. To se posebno odnosi na proces proširenja EU na države Zapadnog Balkana. U tu svrhu FES surađuje s progresivnim snagama iz svih društveno relevantnih područja (donositelji političkih odluka, think tankovi i znanost, civilno društvo). Prošlost regije prožeta sukobima i dalje utječe na međuvladine odnose u jugoistočnoj Europi sve. FES primarno podupire nevladine udruge koje promiču konstruktivno suočavanje s prošlošću i svojim radom posebno ističe mjere koje pridonose izgradnji mira – bilo one povijesne (kao što je mirna reintegracija u Vukovaru) ili aktualne.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Croatia & Slovenia
 Office

Praška 8
10000 Zagreb
Hrvatska

+385 1 480 79 70

Događanja