12.11.2020

Zagreb, 17.11.2020.

Sa svojim Zelenim planom (eng. European Green Deal), Europska je unija odlučila postići ugljičnu neutralnost do 2050., no izazovi koje nameću klimatske promjene i uništavanje okoliša neće nestati do tada i treba ih uzeti u obzir.

Kako izgleda klimatski otporna Hrvatska

Europska unija i njene države članice trebaju se pripremiti za budućnost otpornu na klimatske promjene i moraju djelovati odmah. Europska komisija stoga je uspostavila Odbor Misije za prilagodbu klimatskim promjenama i društvenu transformaciju koja je predložila mjere za učinkovitu adaptaciju klimatskim promjenama usmjerenu prema podizanju

otpornosti zajednica. U izvješću Odbora se navodi da moramo postići otpornost na svim razinama društva i gospodarstva te se naglašava važnost ulaganja i tehnoloških inovacija kojima se potiče otpornost. Uz to, u izvješću se zagovaraju društvene inovacije i osnaživanje svih dionika u društvu kako bi se izgradila održiva i pravedna Europa.

Kakva je situacija u Hrvatskoj kada je riječ o izgradnji klimatske otpornosti i održive budućnosti? Jesu li glavni politički akteri i stranke shvatili koliko je nužno odmah djelovati i koje su njihove strategije? Koliko je važna borba protiv klimatskih promjena u javnom diskursu i gdje se nalazi na popisu prioriteta političkih stranaka? Kako je organizirano upravljanje na polju klimatskih promjena? Imaju li Vlada i Sabor prave savjetodavne institucije, koje ih usmjeravaju i koje nadziru javne strategije i djelovanje? Kako bi moglo izgledati jedno neovisno savjetodavno tijelo?

Želimo vas pozvati na okrugli stol na kojem ćemo raspravljati o preporukama “Odbora misije za prilagodbu na klimatske promjene i društvenu transformaciju” i o tome kako se Hrvatska može uspješno prilagoditi negativnim posljedicama klimatskih promjena.

Program

Friedrich-Ebert-Stiftung
Croatia & Slovenia
 Office

Praška 8
10000 Zagreb
Hrvatska

+385 1 480 79 70