Publikacije

Kolektivno pregovaranja u uvjetima COVID-19

Bejaković, Predrag

Kolektivno pregovaranja u uvjetima COVID-19

Zagreb, 2021

Preuzmite publikaciju (490 KB, PDF-File)


Hrvatska bez odgovora na "krizu skrbi"?

Dobrotić, Ivana

Hrvatska bez odgovora na "krizu skrbi"?

Nedostatak brige za društvene posljedice pandemije vodi rastućim rodnim i socijalnim nejednakostima
Zagreb, 2021

Preuzmite publikaciju (450 KB, PDF-File)


The European green deal

Munta, Mario

The European green deal

A game changer or simply a buzzword?
Zagreb, 2021

Preuzmite publikaciju (810 KB, PDF-File)


Instrumenti zelene tranzicije

Holy, Mirela

Instrumenti zelene tranzicije

Održivi razvoj, cirkularna, bioekonomija i kreativna ekonomija
Zagreb, 2021

Preuzmite publikaciju (130 KB, PDF-File)


Hrvatska Zimmerfrei ekonomija

Mačkič, Velibor

Hrvatska Zimmerfrei ekonomija

Zagreb, 2020

Preuzmite publikaciju (130 KB, PDF-File)


Economics of Corona pandemic in Slovenia

Damijan, Jože P.

Economics of Corona pandemic in Slovenia

Zagreb, 2020

Preuzmite publikaciju (370 KB, PDF-File)


Digitalizacija u trgovini

Knežević, Blaženka; Butković, Hrvoje

Digitalizacija u trgovini

Utjecaj na promjenu radnih mjesta u Hrvatskoj
Zagreb, 2020

Preuzmite publikaciju (370 KB, PDF-File)


Obrazovanje nacionalnih manjina i meduetnički stavovi u Hrvatskoj

Obrazovanje nacionalnih manjina i meduetnički stavovi u Hrvatskoj

Stanje, izazovi, perspektive
Zagreb, 2021

Preuzmite publikaciju (1,4 MB, PDF-File)


Slovenska mladina 2018/2019

Slovenska mladina 2018/2019

Zagreb, 2019

Preuzmite publikaciju (650 KB, PDF-File)


Istraživanje mladih u Hrvatskoj 2018./2019.

Istraživanje mladih u Hrvatskoj 2018./2019.

Zagreb, 2019

Preuzmite publikaciju (760 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Croatia & Slovenia
 Office

Praška 8
10000 Zagreb
Hrvatska

+385 1 480 79 70

Blickpunkt Kroatien

Blickpunkt Kroatien

"Blickpunkt Kroatien" izlazi četiri puta godišnje kao newsletter Zaklade Friedrich Ebert Zagreb. Sa člancima i intervjuima daje informacije i kometare o aktualnim zbivanjima u hrvatskoj politici, gospodarstvu i društvu. više

FES publikacije u svijetu

FES publikacije u svijetu

Sve publikacije Zaklade Friedrich Ebert u Njemačkoj kao i na mreži iz više od 100 ureda diljem svijeta možete pronaći na njemačkoj stranici Zaklade Friedrich Ebert. više