Dinka Čorkalo Biruški, Nebojša Blanuša, Iva Kapović

Grad zarobljen politikom

Kako građani Vukovara danas vide svoj grad i život u njemu, što smatraju prednostima, a što nedostatcima. Kako vide lokalnu politiku a kako nacionalnu i njezin odnos prema gradu? Zanimalo nas je smatraju li građani svoj grad nacionalno podijeljenim i jesu li voljni promijeniti odnose.

LIVESTREAM

Grad zarobljen politikom

Čorkalo Biruški, Dinka; Blanuša, Nebojša; Kapović, Iva

Grad zarobljen politikom

Kako građani Vukovara vide svoj grad danas?
Zagreb, 2021

Preuzmite publikaciju (700 KB, PDF-File)

Friedrich-Ebert-Stiftung
Croatia & Slovenia
 Office

Praška 8
10000 Zagreb
Hrvatska

+385 1 480 79 70