Skupština građana: način na koji možemo demokratizirati demokraciju

Našom konferencijom otvorit ćemo raspravu o skupštinama građana kao novom alatu za jačanje demokracije u Hrvatskoj i široj regiji. Raspravljat ćemo s lokalnim političarima, akademskim stručnjacima, predstavnicima civilnog društva – a nadamo se i s vama!

Dođite u ponedjeljak, 27. lipnja 2022 od 10 do 16:30 sati u RiHub, Ulica Ivana Grohovca 1/a, Rijeka.

Program preuzmite ovdje

Friedrich-Ebert-Stiftung
Croatia & Slovenia
 Office

Praška 8
10000 Zagreb
Hrvatska

+385 1 480 79 70