Publikacije

Dinka Čorkalo Biruški, Nebojša Blanuša, Iva Kapović | Publikacije

Kako građani Vukovara danas vide svoj grad i život u njemu, što smatraju prednostima, a što nedostatcima. Kako vide lokalnu politiku a kako nacionalnu…


više

12.02.2021 | Publikacije

Postojanje ženskog političkog logora na otocima Sveti Grgur i Goli otok (Radilište V) u kojima je, naizmjenično, u razdoblju od 1950. do 1956. bilo…


više

Friedrich-Ebert-Stiftung
Croatia Office

Praška 8
10000 Zagreb
Hrvatska

+385 1 480 79 70

Publikacije FES-a u Zagrebu

FES publikacije u svijetu

FES publikacije u svijetu

Sve publikacije Zaklade Friedrich Ebert u Njemačkoj kao i na mreži iz više od 100 ureda diljem svijeta možete pronaći na njemačkoj stranici Zaklade Friedrich Ebert. više

back to top